Niemcewicza 19

Budowa Apartamentów Niemcewicza 19 osiągnęła stan surowy otwarty

Z końcem maja 2021 r. budowa inwestycji Apartamenty Niemcewicza 19 osiągnęła stan surowy otwarty. Jest to faza realizacyjna obiektu budowlanego, po zakończeniu której posiada on wszystkie elementy konstrukcyjne, wraz ze ścianami osłonowymi oraz konstrukcją żelbetową dachu. Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem. W dalszej kolejności realizowany będzie stan surowy zamknięty, obejmujący m.in. ściany działowe, pokrycie dachu, a także stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną.